Skip to main content
S.N. Title Published on Category Program Unit Province
1 Training of Trainers (ToT) to staff of the Province Ministries and subordinated office 03/26/2024 - 10:33 Article PCGG-Koshi Koshi
2 Orientation on role and responsibilities of Parliamentary committee to Province Assembly members completed 03/14/2024 - 06:07 Article PPIU- Koshi Koshi
3 Capacity building training on Integrated organic agriculture and farm design training to JT/JTA of LG Staffs 03/14/2024 - 05:57 Article PCGG-Koshi Koshi
4 Coordination meeting with Development Partners working in Koshi Province 03/08/2024 - 06:23 Article PPIU- Koshi Koshi
5 Orientation on preparation of Directives on Internal Control System (ICS) in 15 Local levels of Koshi Province 03/04/2024 - 11:06 Article PCGG-Koshi Koshi
6 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुका लागि कानून निर्माण प्रकृया, बैठक व्यवस्थापन तथा स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम 02/21/2024 - 06:57 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
7 स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष र वडा सचिवहरुका लागि पञ्जीकरण, सामाजिक सुरक्षा र सिफारिस सम्बन्धी ३ दिने तालिम 02/21/2024 - 06:47 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
8 PARLIAMENTARY SCRUTINY FOR THE MEMERS OF KARNALI PROVINCE ASSEMBLY 2ND -3RD FEBRUARY, 2024 02/13/2024 - 11:39 Article PPIU- Karnali Province Karnali
9 GESI Audit Guidelline of Karnali Province 02/13/2024 - 10:54 Article PPIU- Karnali Province Karnali
10 GESI Policy of Karnali Province 02/12/2024 - 09:22 Article PPIU- Karnali Province Karnali
11 MoU signing ceremony between Province planning commission and TU 02/10/2024 - 12:50 Article PPIU- Koshi Koshi
12 Review workshop of IPF related projects 02/09/2024 - 13:37 Article PPIU- Koshi Koshi
13 दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन - खडक नगरपालिका, सप्तरी 02/02/2024 - 07:56 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
14 Lumbini Province Leads the Way in Fiduciary Risk Assessment 01/31/2024 - 10:23 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
15 Training on Financial Management systems(PTSA.CGAS,RMIS,FMIS,MFMIS) to Provincial Officials 01/23/2024 - 06:30 Article PPIU- Koshi Koshi
16 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा 01/17/2024 - 10:28 Article Programme Coordination Unit PCU
17 भीमेश्वर नगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापनमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष 01/11/2024 - 08:00 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
18 Meeting with SDC_Nepal representative and PLGSP/PPIU team,Koshi Province 01/11/2024 - 06:17 Article PPIU- Koshi Koshi
19 नवप्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत संचालन भएको ज्वालामूखी कृषि प्रवर्धन परियोजना 01/08/2024 - 06:14 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
20 समुदायमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीले ल्याएको परिवर्तन 01/06/2024 - 16:23 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
21 Review and Orientation Program on LISA and FRA for LGs and DCC Officials of Madhesh Province 01/06/2024 - 12:27 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
22 Law Drafting Workshop to the Hon’ble Members of Thematic Committees of Madhesh Province Assembly concluded in Bara, 04 January 2024 01/05/2024 - 15:59 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
23 सूचना प्रविधि अधिकृतको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पौष मसान्तसम्मको पारिश्रमिक सोधभर्ना माग गर्ने सम्बन्धमा 01/04/2024 - 08:58 Article Programme Coordination Unit PCU
24 Pre-planning meeting with Hon.Chief Minister and Officials 01/02/2024 - 09:15 Article PPIU- Koshi Koshi
25 Orientation on LISA and FRRAP to LGs and DCC officials 12/29/2023 - 15:34 Article PCGG-Koshi Koshi
26 Krishni's Inspiring Tale of Financial Independence 12/27/2023 - 08:03 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
27 मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७९ सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न 12/13/2023 - 06:30 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
28 2 Days Orientation on Gender Responsive Budget (GRB) Audit 12/13/2023 - 05:27 Article PPIU- Karnali Province Karnali
29 Transformative Leadership training for Women Executive Members of LGs of Madhesh Province 12/11/2023 - 15:55 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
30 "Sharing of Best Practices of Local Levels of Saptari and Siraha Districts of Madhesh Province” concluded in Rajbiraj, 30 Nov. 2023 12/04/2023 - 02:26 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
31 “ PIS-वैयक्तिक सूचना प्रणाली कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रदेश कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरण र क्षमता विकास कार्यक्रम 11/30/2023 - 10:20 Article PPIU- Koshi Koshi
32 "स्थानीय तहहरुको असल अभ्यास/प्रयासहरु प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम "-कोशी प्रदेश 11/28/2023 - 10:00 Article PPIU- Koshi Koshi
33 Provincial GESI Focal Persons of the Province Ministries and Institutions of Madhesh Province Government capacitated on Gender Equality and Social Inclusion (GESI), Gender Responsive Budgeting (GRB), and GESI Audit 11/09/2023 - 08:07 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
34 प्रदेश र स्थानीय तह बीच सूचना आदान प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन चितवन , मकवानपुर, दोलखा, सिन्धुली, धादिङ, रसुवा र नुवाकोट जिल्ला का सूचना प्रविधि अधिकृतहरुसँग दोश्रो चरणमा अन्तरकृया 10/11/2023 - 07:17 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
35 Joint Monitoring and Review of Projects Funded Under Innovative Partnership Fund Concluded in Madhesh Province, 25 September 2023 10/06/2023 - 07:25 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
36 सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 09/22/2023 - 04:59 Article PPIU- Koshi Koshi
37 सामुदायिक (छाडा) चौपाया व्यवस्थापन गर्नका लागि गौशाला 09/20/2023 - 20:27 Article PPIU- Karnali Province Karnali
38 A high level workshop on “Preliminary Feedback Collection for the Revision of Unbundling of Functions of the Three Tiers of Government” concluded in Madhesh Province, 4 Sept. 2023 09/06/2023 - 14:37 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
39 प्रदेश सुशासन केन्द्र, जावलाखेलद्वारा स्थानीय तहका सूचना अधिकृतहरुका लागि २ दिवसीय क्षमता विकास तालिम संचालन 09/01/2023 - 04:57 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
40 प्रदेश सुशासन केन्द्र, जावलाखेलद्वारा ६५ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू‌का लागि सवोकालीन तालिमको शुभारम्भ 08/28/2023 - 05:37 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
41 प्रदेश सुशासन केन्द्रका कर्मचारीहरुका लागि क्षमता विकास तालिम 08/28/2023 - 05:32 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
42 प्रदेश र स्थानीय तह बीच सूचना आदान प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधि अधिकृतहरुसँग पहिलो चरण को अन्तरकृया 08/25/2023 - 09:25 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
43 One-day Review and Learning Sharing Program on Innovative Partnership fund 08/20/2023 - 18:13 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
44 Provincial Coordination Committee (PCC) meeting concluded in Madhesh Province 08/11/2023 - 12:37 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
45 4th Madhesh Province Inter-Governmental Coordination Mechanism Meeting Concluded 08/11/2023 - 11:40 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
46 Annual Review Of IPF Program 07/19/2023 - 08:03 Article PPIU- Koshi Koshi
47 Interaction Program on GESI mainstreaming at Provincial Ministries 07/12/2023 - 08:48 Article PPIU- Koshi Koshi
48 Workshop on Provincial Prosperity indicators areas 07/08/2023 - 09:35 Article PPIU- Koshi Koshi
49 Parliamentary System and Secretariat Management training for secretariat staff of Province Assembly Members 07/02/2023 - 12:57 Article PCGG-Koshi Koshi
50 प्रदेशको वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७८ सम्बन्धि अभिमूखीकरण कार्यक्रम 06/26/2023 - 06:19 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
51 प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण (PIS) वितरण कार्यको शुरुवात सम्बन्धी जानकारी 06/18/2023 - 11:53 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
52 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिकको सोधभर्ना माग सम्बन्धमा 06/12/2023 - 12:41 Article Programme Coordination Unit PCU
53 विद्युतीय शासन तथा डाटा व्यवस्थापन सम्बन्धि २ दिने तालिम सम्पन्न 06/11/2023 - 12:05 Article PPIU- Gandaki Province Gandaki
54 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा 05/22/2023 - 11:23 Article Programme Coordination Unit PCU
55 मधेश प्रदेश सरकारको आन्तरिक प्रणाली दिग्दर्शन, २०७९ र मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७९ सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न 05/03/2023 - 10:36 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
56 PLGSP Koshi Province PCC meeting 05/03/2023 - 06:41 Article PPIU- Koshi Koshi
57 Development Partners Coordination Meeting of Koshi Province 05/01/2023 - 09:21 Article PPIU- Koshi Koshi
58 PLGSP Transitional Provincial Annual Strategic Implementation Plan (P-ASIP) pre-planning workshop concluded in Madhesh Province (27 April 2023) 04/27/2023 - 12:59 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
59 PPIU Bagmati Province conducted a one-day Provincial Coordination Committee(PCC) meeting 04/25/2023 - 07:02 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
60 IPF Review Program (5th April 2023) 04/06/2023 - 07:20 Article PPIU- Koshi Koshi
61 कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यबीच" अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न 03/23/2023 - 06:15 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
62 तेस्रो त्रैमासिक फुकुवा सम्बन्धमा- प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम 02/14/2023 - 12:01 Article Programme Coordination Unit PCU
63 Lumbini Province conducted Provincial Coordination Committee (PCC) Meeting 02/02/2023 - 08:05 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
64 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिकको सोधभर्ना माग गर्ने सम्बन्धमा 01/31/2023 - 10:31 Article Programme Coordination Unit PCU
65 प्रस्ताव आव्हान रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना- (स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहको लागि खर्च आवश्यकताको अध्ययन गर्ने प्रस्ताव) 01/30/2023 - 15:44 Article Programme Coordination Unit PCU
66 प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिएको बारे 01/26/2023 - 15:51 Article Programme Coordination Unit PCU
67 अर्धबार्षिक बुलेटीन (साउन-पौष २०७९), प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मधेश प्रदेश 01/26/2023 - 11:12 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
68 मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ 01/23/2023 - 11:35 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
69 भिडियो शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षण मोड्युलहरू तयार गर्ने सम्बन्धमा 12/12/2022 - 10:49 Article Programme Coordination Unit PCU
70 प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सञ्चालन भएका क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा 12/09/2022 - 10:12 Article Programme Coordination Unit PCU
71 नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिएका तालिमहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सुझावहरू पेश गर्ने सम्बन्धमा 12/09/2022 - 10:06 Article Programme Coordination Unit PCU
72 सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना 08/25/2022 - 11:14 Article Programme Coordination Unit PCU
73 संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम 08/05/2022 - 10:06 Article Programme Coordination Unit PCU
74 सूचना प्रविधी अधिकृतहरूको आ.व. २०७९/८० को करार नवीकरण सम्बन्धमा 08/05/2022 - 10:05 Article Programme Coordination Unit PCU
75 सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा 08/05/2022 - 10:03 Article Programme Coordination Unit PCU
76 Orientation program for newly elected representatives on local government operation and local development at Sudurpaschim Province 08/05/2022 - 10:01 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
77 Two day orientation program on Operation of Local Level to the newly elected representative of province 1. 08/05/2022 - 09:59 Article PPIU- Koshi Koshi
78 MoU signing ceremony between OCMCM Bagamati and 8 LGs that were awarded IPF project 08/05/2022 - 09:58 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
79 Public Procurement Management Training for LGs officials conducted by Province Training Academy (PTA) Banke, Lumbini Province 08/05/2022 - 09:56 Article PCGG- Lumbini Province Lumbini
80 Courtesy & Secretariat Management Training conducted by PCGG of Province 1 08/05/2022 - 09:53 Article PCGG-Koshi Koshi
81 Public Procurement Management for PGs officials conducted by Province 1 08/05/2022 - 09:51 Article PCGG-Koshi Koshi
82 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 08/05/2022 - 09:47 Article Programme Coordination Unit PCU
83 तेस्रो पक्ष अनुगमन सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको बारे 08/05/2022 - 09:33 Article Programme Coordination Unit PCU
84 परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी सूचना रद्द गरिएको बारे 08/05/2022 - 09:30 Article Programme Coordination Unit PCU
85 Orientation on IPF Full proposal writing to the LGs conducted in Sudurpashchim 08/05/2022 - 09:29 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
86 Provincial Coordination Committee meeting of Bagmati province completed successfully 08/05/2022 - 09:27 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
87 Lumbini Conducted IPF project implementation plan preparation workshop and contract signing ceremony program 08/05/2022 - 09:25 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
88 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना- निजामती सेवामा वृत्ति विकासका अवसर सम्बन्धी अध्ययन 08/05/2022 - 09:22 Article Programme Coordination Unit PCU
89 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 08/05/2022 - 09:20 Article Programme Coordination Unit PCU
90 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 08/05/2022 - 09:19 Article Programme Coordination Unit PCU
91 Third PCC meeting of Lubmini Province conducted 08/05/2022 - 09:17 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
92 Request for Proposal for Third Party Monitoring of PLGSP (Date extended 17 April 2022) 08/05/2022 - 09:11 Article Programme Coordination Unit PCU
93 सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको तलब (पहिलो चरण-२०७८ माघ सम्म) वापतको सोधभर्ना रकमको विवरण 08/05/2022 - 08:52 Article Programme Coordination Unit PCU
94 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे 08/05/2022 - 08:50 Article Programme Coordination Unit PCU
95 British Ambassador; Ms Nicola Kathryn Pollitt in a courtesy visit with Honorable Chief Minister (Krishna Chandra Nepali Pokhrel) 08/05/2022 - 08:47 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
96 Gandaki Province conducted Training on "National Building Code" has been started for 47 engineers/sub engineers of 23 LGs 08/05/2022 - 08:45 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
97 Gandaki Province conducted two events of refresher training on updated online monitoring system 08/05/2022 - 08:44 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
98 RFP- Consulting Services for Digitization of Physical Personal Information Files of Rastriya Kitabkhana (Nijamati) 08/05/2022 - 08:39 Article Programme Coordination Unit PCU
99 PCGG Bagamati Started 35 days in-service training to assistant level staffs 08/05/2022 - 08:35 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
100 Orientation on IPF has been conducted to elected representatives of Birendranagar Municiapality, Chandannath Municipality, and Manma Municipaity 08/05/2022 - 08:32 Article PCGG- Karnali Province Karnali
101 Training on LGs planning process, budgeting and result based monitoring conducted by Province 1 08/05/2022 - 08:29 Article PCGG-Koshi Koshi
102 Capacity development training to LGs representatives and officials on LG planning process, Budgeting and Result Based monitoring in Kalawalguri Jhapa. 08/05/2022 - 08:26 Article PCGG-Koshi Koshi
103 तेश्रो त्रैमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 08/05/2022 - 08:25 Article Programme Coordination Unit PCU
104 Capacity development training for office drivers of Province Ministries of Province 1. 08/05/2022 - 08:22 Article PCGG-Koshi Koshi
105 Bagmati Province conducted GRB orientation in Melun Ruralmunicipality, Dolakha 08/05/2022 - 08:20 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
106 Leadership and AI capacity building training to Deputy Mayor/Chair of Bagmati province 08/05/2022 - 08:19 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
107 PPC Meeting of Bagmati Province 08/05/2022 - 08:14 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
108 Province 1 organized the three days local government planning, budgeting and result base monitoring training to elected representatives and officials of Dhankuta and Terhathum districts 08/05/2022 - 08:08 Article PCGG-Koshi Koshi
109 Province 1 conducted ToT to enhance knowledge and skills in conducting GESI Audit 08/05/2022 - 08:03 Article PCGG-Koshi Koshi
110 PLGSP Completed Orientation on IPF at National Level 08/05/2022 - 08:00 Article Programme Coordination Unit PCU
111 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (पुनः प्रकाशित मिति २०७८/१०/०८) 08/05/2022 - 07:54 Article Programme Coordination Unit PCU
112 स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ (पहिलो संशोधन, २०७८) पठाइएको बारे 08/05/2022 - 07:52 Article Programme Coordination Unit PCU
113 A two day Gender Responsive Budget (GRB) ToT has been carried Dhangadhi Kailali 08/04/2022 - 10:54 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
114 PCGG Punna Doti completed provincial level 3 days FRRAP interaction and orientation programme in Dhangadhi 08/04/2022 - 10:52 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
115 GESI Orientation Program for Higher Level Officials of Seven Provinces, Constitutional Commissions and Other Officials 08/04/2022 - 10:51 Article Programme Coordination Unit PCU
116 Interaction Programme among Provincial and Local Governments of Lumbini Province on Practice and Problems of Law formulation 08/04/2022 - 10:49 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
117 Training to office assistants of province ministries on work responsibility and Service delivery system 08/04/2022 - 10:47 Article PCGG-Koshi Koshi
118 PCGG Bagamati conducted training on GIS to provincial IT staffs 08/04/2022 - 10:46 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
119 दोस्रो त्रैमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 08/04/2022 - 10:45 Article Programme Coordination Unit PCU
120 GIS Application and Data Visualization in web-GIS Training conducted to IT Officers of Province 1 08/04/2022 - 10:42 Article PCGG-Koshi Koshi
121 Notification of Intention of Award of Contract 08/04/2022 - 10:39 Article Programme Coordination Unit PCU
122 5th events of Job Entry training to newly appointed LGs staffs of Province 1 08/04/2022 - 10:38 Article PCGG-Koshi Koshi
123 Two days ToT on GESI Strategy formulation of Local Government of Province 1 08/04/2022 - 09:27 Article PPIU- Koshi Koshi
124 District level LISA orientation conducted in Sudurpaschim Province 08/04/2022 - 09:14 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
125 कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका मेशिनरी औजारहरू खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 08/04/2022 - 09:10 Article Programme Coordination Unit PCU
126 3 days GRB and GESI related Training of Trainers (ToT) conducted in Sudurpaschim 08/04/2022 - 09:06 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
127 PCGG Sudurpaschim conducted two-days LISA orientation program in coordination with DCC 08/04/2022 - 09:05 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
128 2 days Capacity Building Training on Gender Equality and Social Inclusion conducted in Sudurpaschim 08/04/2022 - 09:01 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
129 ICT training to staffs of provincial ministries and other agencies conducted by PCGG Sudurpaschim 08/04/2022 - 08:36 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
130 Interaction program with the province and local government on the identification of key acts/laws at local level 08/04/2022 - 08:34 Article PPIU- Koshi Koshi
131 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे 08/04/2022 - 08:30 Article Programme Coordination Unit PCU
132 Invitation for sealed quotation for procurement of stationery and other goods 08/04/2022 - 08:27 Article Programme Coordination Unit PCU
133 Invitation for sealed quotation for supply, delivery and installation of ICT Equipment in PLGSP 08/03/2022 - 09:41 Article Programme Coordination Unit PCU
134 Two-day orientation programme on the internal control system organized by Lumbini Province 08/03/2022 - 09:39 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
135 Lumbini Province organized province level coordination meeting with development partners 08/03/2022 - 09:33 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
136 Province 1 conducted Gender Responsive Budget Preparation Training 08/03/2022 - 09:31 Article PCGG-Koshi Koshi
137 Province 1 conducted two events of Job Entry Training for newly recruited LGs staffs 08/03/2022 - 09:29 Article PCGG-Koshi Koshi
138 Lumbini province conducted training on 'Electronic Data Management' for personnel of provincial ministries 08/03/2022 - 09:27 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
139 Training on Public Procurement initiated by Gandaki Provincial Training Academy (GPTA) 08/03/2022 - 09:21 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
140 PCGG of province-2 accomplished GRB and GESI Audit ToT 08/03/2022 - 09:18 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
141 PCGG of province-2 conducted TOT on GRB and GESI Audit 08/03/2022 - 09:17 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
142 Interaction program on the identification of law at province level and LISA review of Province 1 08/03/2022 - 09:11 Article PPIU- Koshi Koshi
143 Province 1 conducted training on GIS application and data visualization in web-GIS Training for IT Officers 08/03/2022 - 09:04 Article PCGG-Koshi Koshi
144 LISA review meeting conducted in Sudurpaschim 08/03/2022 - 08:56 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
145 Lumbini Province conducted Provincial Coordination Committee (PCC) meeting 08/03/2022 - 08:54 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
146 Province 1, PCGG Jhapa organized the two events of Job Entry training in Kalawalguri Jhapa 08/03/2022 - 08:49 Article PCGG-Koshi Koshi
147 30-day long in-service training accomplished by PCGG-Province 2 08/03/2022 - 08:47 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
148 EOI notice for RIAP preparation of different LGs in Karnali Province 08/03/2022 - 08:45 Article PCGG- Karnali Province Karnali
149 One day Review and Orientation program on LISA in province 2 08/03/2022 - 08:43 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
150 PPIU Sudurpashchim Province conducted 6th PCC meeting 08/03/2022 - 08:41 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
151 Request for Proposal for "Overall Management GESI training to PLGSP staff and selected Government Officials" 08/03/2022 - 08:25 Article Programme Coordination Unit PCU
152 PLGSP invites EOI to Develop the Public Expenditure Tracking Survey Guideline and Tax capacity Analysis Framework 08/03/2022 - 08:23 Article Programme Coordination Unit PCU
153 लुम्बिनी प्रदेशको आ.व.७७/७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं आ.व. ७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक रणनैतिक कार्यान्वयन योजना प्रस्तुतिकरण गोष्ठी 08/02/2022 - 08:23 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
154 सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (७८/७९) 08/02/2022 - 08:21 Article Programme Coordination Unit PCU
155 Annual Plan and Budgeting Interaction Program for ASIP Preparation of Province 1- 08/02/2022 - 08:18 Article Programme Coordination Unit PCU
156 Lumbini province conducted Annual Review Workshop/Provincial Consultation Workshop 08/02/2022 - 08:16 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
157 ICT Training to staffs of province and federal ministries 08/02/2022 - 08:13 Article Programme Coordination Unit PCU
158 सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब रकम जम्मा गरिदिने सम्बन्धमा, बैकहरु (सबै) 08/02/2022 - 08:11 Article Programme Coordination Unit PCU
159 PLGSP conducts MTOT on Mid-Term Expenditure Framework (MTEF) 08/02/2022 - 08:02 Article Programme Coordination Unit PCU
160 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा 08/02/2022 - 08:01 Article Programme Coordination Unit PCU
161 Request For Proposal For Development Of Fiduciary Risk Reduction Action Plan Assessment System 08/02/2022 - 07:59 Article Programme Coordination Unit PCU
162 सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब सोधभर्ना सम्बन्धमा 08/02/2022 - 07:44 Article Programme Coordination Unit PCU
163 Provincial Coordination Committee meeting in Bagamati Province held 08/01/2022 - 08:54 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
164 Planning and budgeting training for LGs conducted by Province-1 08/01/2022 - 08:51 Article PCGG-Koshi Koshi
165 तेश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 08/01/2022 - 08:50 Article Programme Coordination Unit PCU
166 "Legislative Law Drafting" training for local level conducted by Province 1 08/01/2022 - 08:48 Article PCGG-Koshi Koshi
167 Two days ToT on GESI Mainstreaming has been conducted by PCGG province-1 08/01/2022 - 08:45 Article PCGG-Koshi Koshi
168 Re-Notice: Request for Proposal (RFP) has been published for Third Party Monitoring of PLGSP 08/01/2022 - 08:41 Article Programme Coordination Unit PCU
169 GESI mainstream orientation to the representatives/ staffs and other stakeholders of Madi Rural Municipality, Gandaki Province 08/01/2022 - 08:36 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
170 Public Procurement Training to the Government Personnel of Provincial Ministries of Lumbini Province 08/01/2022 - 08:34 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
171 PLGSP show solidarity to celebrate International Women’s Day 2021 08/01/2022 - 08:30 Article Programme Coordination Unit PCU
172 PCGG, Province- 2 completed 2day training on Secretariat and Hospitality Management for secretariat staffs of provincial ministries 08/01/2022 - 08:27 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
173 Orientation on Budget formulation, PLMBIS and CGAS conducted for officials of provincial ministries of Lumbini province 07/29/2022 - 11:16 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
174 GESI Focal Person Meeting of Provincial Ministries/Offices conducted in Lumbini Province 07/29/2022 - 11:15 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
175 Individual Consultant Procurement Notice (Lead Consultant and Member Consultant) 07/29/2022 - 11:07 Article Programme Coordination Unit PCU
176 Law Drafting and Law Formulation training conducted for law division staffs of ministries under Province 1 07/29/2022 - 11:05 Article PCGG-Koshi Koshi
177 Orientation on Revenue Management conducted in Dhangadhi, Sudurpaschim province for members of Revenue Improvement Advisory Committee 07/29/2022 - 11:03 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
178 PCGG Gandaki organized 2 day’s orientation program on COVID sensitive service delivery and hospitality 07/29/2022 - 10:58 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
179 PCGG Sudurpaschim conducted 3 days orientation on ICT and eGovernance for provincial employees 07/29/2022 - 10:56 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
180 PCGG Sudurpaschim conducted 4 days orientation on Public Procurement and Financial Management for provincial employees 07/29/2022 - 10:55 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
181 Request for Proposal (RFP) for Third Party Monitoring of PLGSP 07/29/2022 - 10:39 Article Programme Coordination Unit PCU
182 PCGG Bagmati organized 3 day training (phase-v) for IT Officers 07/29/2022 - 10:37 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
183 3 days business promotion for economic development training have accomplished by PCGG Province 1 07/29/2022 - 10:30 Article PCGG-Koshi Koshi
184 PCGG Karnali completed a 3 days training IT Officers from all LGs of Karnali Province 07/29/2022 - 09:33 Article PCGG- Karnali Province Karnali
185 PCGG Sudurpaschim organized capacity building training on GESI and COVID to representatives from 10 LGs of Achham 07/29/2022 - 09:31 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
186 Lumbini Province organized a consultative workshop for IT Officers working in LGs 07/29/2022 - 09:28 Article PCGG- Lumbini Province Lumbini
187 GESI Mainstreaming training has been conducted with participation of representatives of Office of Itahari Sub-Metropolitan 07/29/2022 - 09:21 Article PCGG-Koshi Koshi
188 PCGG of Province 1 conducted GESI Mainstreaming training 07/29/2022 - 09:19 Article PCGG-Koshi Koshi
189 RFP published for Conducting Mapping of Development Partner support in the area of federalism, local governance and accountability (extended date) 07/29/2022 - 09:18 Article Programme Coordination Unit PCU
190 PCGG Province-2 Organized Training on GESI mainstreaming 07/29/2022 - 09:15 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
191 PCGG, Sudurpaschim Province organized GESI mainstreaming workshop in Chure Rural Municipality, 07/29/2022 - 09:12 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
192 Province 1 conducted Training on Local Level Annual planning and Budget Formulation Process 07/29/2022 - 09:03 Article PPIU- Koshi Koshi
193 Third meeting of Provincial Coordination Council of sudurpashchim province concluded 07/29/2022 - 08:57 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
194 PCGG Baghmati organized two day orientation on service delivery in Covid -19 pandemic 07/29/2022 - 08:56 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
195 PCGG of Province-2 conducted a 3-day training on “Effective Service Delivery and Interface" 07/29/2022 - 08:55 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
196 Orientation Program for Provincial IT Personnel and Formulation of Provincial IT Network and Mobilization 07/29/2022 - 08:52 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
197 Karnali PCGG has successfully completed a 3 days training on Public Procurement management for concerned officials of 10 LGs 07/29/2022 - 08:51 Article PCGG- Karnali Province Karnali
198 2 days technical training and orientation on website provided to officials of government entities under Province 1 07/29/2022 - 08:51 Article PCGG-Koshi Koshi
199 PCGG Province-2 organized two orientation events for creating awareness on safety measures on COVID19 07/29/2022 - 08:49 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
200 One day ToR writing orientation is organized by Province Training Academy, Gandaki, for provincial level staff 07/29/2022 - 08:48 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
201 Capacity Development Training conducted for IT Officers of Province 1 07/29/2022 - 08:47 Article PCGG-Koshi Koshi
202 GESI mainstreaming training at Ramdhuni Municipality, Sunsari for local elected representatives and government staff. 07/29/2022 - 08:46 Article PCGG-Koshi Koshi
203 RFP published for the Consultancy Service for Development PIS for Anya Sewa staffs of local level and Modification of PIS for Province and Local level Staffs. 07/28/2022 - 09:20 Article Programme Coordination Unit PCU
204 प्रदेश १ मा सरकारी लेखांकन प्रणालीबारे तालिम 07/28/2022 - 09:19 Article PCGG-Koshi Koshi
205 Fourth Round of training for IT Officers has been concluded by PCGG- Bagamati 07/28/2022 - 09:18 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
206 Bagmati province organized 2 days GESI orientation to 12 GESI focal persons. 07/28/2022 - 09:17 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
207 PCGG of Province-2, conducted a 4-day ToT on "GESI, Gender Responsive Budgeting and GESI Audit" 07/28/2022 - 09:15 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
208 Two-day orientation on “GESI Mainstreaming and Gender Responsive Budgeting” conducted from December 11 to 12, in Biratnagar 07/28/2022 - 09:09 Article PCGG-Koshi Koshi
209 स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को कार्यान्वयन गरी परीक्षण नतिजा पठाउने समबन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु [गा.पा/न.पा सबै]) 07/28/2022 - 09:09 Article Programme Coordination Unit PCU
210 स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को कार्यान्वयन गरी परीक्षण नतिजा पठाउने समबन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु [गा.पा/न.पा सबै]) 07/28/2022 - 09:07 Article Programme Coordination Unit PCU
211 Request for Proposal- Development PIS for Anya Sewa staffs of LG and Modification of PIS for PLG Staffs (Extended Date) 07/28/2022 - 09:06 Article Programme Coordination Unit PCU
212 Signature campaign and white ribbon distribution to mark 16th day of activism against GBV in Province-2 07/28/2022 - 09:04 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
213 ICT Capacity Building Training to IT personnel of Province 2 completed 07/28/2022 - 09:03 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
214 दोश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 07/28/2022 - 09:01 Article Programme Coordination Unit PCU
215 PCGG Sudurpaschim conducted training on GESI to elected representative of LGs of Doti 07/28/2022 - 08:59 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
216 Cabinet Proposal Writing Training organized by PCGG Bagmati 07/28/2022 - 08:35 Article Programme Coordination Unit PCU
217 MOU signed between KU and Ministry of Federal Affairs and General Administration 07/28/2022 - 08:33 Article Programme Coordination Unit PCU
218 An interaction program conducted with representatives LGs on implementation status of SuTRA and issues in the PFM 07/28/2022 - 08:30 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
219 सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको पारिश्रमिक रकम प्राप्त विवरण अनुसारको खातामा जम्मा गरिएको बारे (सुची संलग्न) 07/28/2022 - 08:29 Article Programme Coordination Unit PCU
220 सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब (आ.व. २०७७-७८ प्रथम किस्ता) सोधभर्ना सम्बन्धमा 07/28/2022 - 08:26 Article Programme Coordination Unit PCU
221 स्टेशनरी तथा मसलन्द सम्बन्धी सामानहरू खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ खुला बोलपत्र आव्हानको सूचना 07/28/2022 - 08:24 Article Programme Coordination Unit PCU
222 बस्तु वा मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको खरिद योजना तयार गर्ने विधि-२०७७ 07/27/2022 - 10:54 Article Programme Coordination Unit PCU
223 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिकका लागि बैक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा 07/27/2022 - 10:51 Article Programme Coordination Unit PCU
224 सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (आ.व. ७७/७८) 07/27/2022 - 10:45 Article Programme Coordination Unit PCU
225 सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम (बैशाख-आषाढ सम्मको) जम्मा गरीएको बारे 07/27/2022 - 10:44 Article Programme Coordination Unit PCU
226 Second NEC Meeting of PLGSP conducted 07/27/2022 - 10:39 Article Programme Coordination Unit PCU
227 तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (FCGO) 07/27/2022 - 10:37 Article Programme Coordination Unit PCU
228 सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम जम्मा गरीएको बारे 07/27/2022 - 10:35 Article Programme Coordination Unit PCU
229 RFP for Capacity Development MIS 07/27/2022 - 10:30 Article Programme Coordination Unit PCU
230 खरिद कार्यमा सहभागी हुन सुचिकृत हुने सूचना 07/27/2022 - 10:18 Article Programme Coordination Unit PCU
231 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा 07/27/2022 - 10:16 Article Programme Coordination Unit PCU
232 RFP and TOR for Preparing Working Procedures to Develop Capacity Development Plan for LGs 07/27/2022 - 10:14 Article Programme Coordination Unit PCU
233 विज्ञ/ स्रोत व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 07/27/2022 - 10:12 Article Programme Coordination Unit PCU
234 Technical orientation conducted on provincial government websites of Karnali Province 07/27/2022 - 10:07 Article Programme Coordination Unit PCU
235 PLGSP invites EOI to Develop the Public Expenditure Tracking Survey Guideline and Tax capacity Analysis Framework 07/27/2022 - 10:04 Article Programme Coordination Unit PCU
236 One day Review and Orientation program on LISA in province 2 07/27/2022 - 10:00 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
237 विज्ञ/ स्रोत व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 07/25/2022 - 10:50 Article Programme Coordination Unit PCU
238 Orientation program for newly elected representatives on local government operation and local development at Sudurpaschim Province 07/25/2022 - 10:06 Article PCGG- Sudurpaschim Province Lumbini
239 संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम 07/25/2022 - 09:48 Article Programme Coordination Unit PCU
240 Notice for awarding IPF Project 07/25/2022 - 08:53 Article PPIU- Gandaki Province Gandaki
241 IPF- Call for Full Proposal 07/25/2022 - 08:45 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
242 परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी सूचना रद्द गरिएको बारे 07/24/2022 - 10:39 Article Programme Coordination Unit PCU
243 तेस्रो पक्ष अनुगमन सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको बारे 07/24/2022 - 09:44 Article Programme Coordination Unit PCU
244 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 07/24/2022 - 09:25 Article Programme Coordination Unit PCU
245 सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा 07/24/2022 - 09:09 Article Programme Coordination Unit PCU
246 सूचना प्रविधी अधिकृतहरूको आ.व. २०७९/८० को करार नवीकरण सम्बन्धमा 07/24/2022 - 08:57 Article Programme Coordination Unit PCU
247 Capacity development training for office drivers of Province Ministries of Province 1 07/17/2022 - 13:17 Article PCGG-Koshi Koshi
248 PCGG Bagamati Started 35 days in-service training to assistant level staffs 07/17/2022 - 11:42 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
249 Gandaki Province conducted two events of refresher training on updated online monitoring system 07/17/2022 - 11:33 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
250 Lumbini Conducted IPF project implementation plan preparation workshop and contract signing ceremony program 07/17/2022 - 11:27 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
251 Two day orientation program on Operation of Local Level to the newly elected representative of province 1. 07/17/2022 - 10:50 Article PPIU- Koshi Koshi
252 Nitice for awarding IPF project 07/17/2022 - 10:21 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
253 IPF call for proposal 07/17/2022 - 10:15 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
254 ICT training to staff of province and federal ministries 07/17/2022 - 10:01 Article Programme Coordination Unit PCU
255 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेशको आ.व.२०७७/२०७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं आ.व. २०७८/२०७९ को स्वीकृत वार्षिक रणनैतिक कार्यान्वयन योजना प्रस्तुतिकरण गोष्ठी। 07/15/2022 - 11:19 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
256 ICT training to staff 07/15/2022 - 10:45 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
257 Two days “Capacity Building Training on Gender Equality and Social Inclusion” 07/15/2022 - 10:44 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
258 Training summary Report LGs planning process, budgeting and result based monitoring 07/15/2022 - 10:10 Article PCGG-Koshi Koshi
259 तेश्रो त्रैमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा 07/15/2022 - 09:55 Article Programme Coordination Unit PCU
260 Third PCC meeting of Lumbini Province Conducted 07/15/2022 - 09:38 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
261 Training conducted on "National Building Code" by Gandaki Province 07/15/2022 - 09:29 Article PPIU- Gandaki Province Gandaki
262 निजामती सेवामा वृत्ति विकासका अवसर सम्बन्धी अध्ययन 07/15/2022 - 09:21 Article Programme Coordination Unit PCU
263 सूचना रद्द गरिएको बारे 07/15/2022 - 08:57 Article Programme Coordination Unit PCU
264 पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 07/15/2022 - 08:43 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
265 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 07/15/2022 - 08:19 Article Programme Coordination Unit PCU